Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí

Simulace řešiče soustav lineárních kongruencí

Autor práce

Jahn Jiří
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Buček Jiří

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci