Simulace orografické oblačnosti

Simulace orografické oblačnosti

Autor práce

Martin Čáp
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Jaroslav Sloup

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci