Segmentace stran rukopisných dokumentů

Segmentace stran rukopisných dokumentů

Autor práce

Josef Baloun
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci