Segmentácia a sledovanie organoidov v obrazových dátach vytvorených prostredníctvom mikroskopie vo svetelnom poli

Segmentácia a sledovanie organoidov v obrazových dátach vytvorených prostredníctvom mikroskopie vo svetelnom poli

Autor práce

Lucia Hradecká Dupkaničová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Martin Maška, Ph.D.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci