Schema Inference pro multi-modelová data

Schema Inference pro multi-modelová data

Autor práce

Mgr. Sebastián Hricko,
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.,

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci