Rozpoznání poruchy čtení na základě dat sledování očí

Rozpoznání poruchy čtení na základě dat sledování očí

Autor práce

Mgr. rej Černek
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Doc. Rndr. Jan Sedmidubský Ph.D.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci