Ovládání trajektorie robotických ramen s vysokým stupněm volnosti

Ovládání trajektorie robotických ramen s vysokým stupněm volnosti

Autor práce

Patrick Ondika
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Jiří Barnat

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci