Řešení problémů rozvrhování s omezenými zdroji za využití grafických karet

Řešení problémů rozvrhování s omezenými zdroji za využití grafických karet

Autor práce

Tomáš Poledný
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Libor Bukata

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci