Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů

Procesní analýza a softwarová realizace prodeje elektronických časopisů

Autor práce

Burda Adam
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Říhová Zora

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci