Použitie SELinux-u na realizáciu dvojdimenzionálneho značkovaného bezpečnostného modelu s čiastočne dôveryhodnými subjektami

Použitie SELinux-u na realizáciu dvojdimenzionálneho značkovaného bezpečnostného modelu s čiastočne dôveryhodnými subjektami

Autor práce

Jurčík Martin
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Janáček Jaroslav

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci