OSLC adaptér pro analýzu softwaru

OSLC adaptér pro analýzu softwaru

Autor práce

Ing. Ondřej Vašíček
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Aleš Smrčka Ph.D.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci