OSLC adaptér pro analýzu softwaru

OSLC adaptér pro analýzu softwaru

Autor práce

Ing. Ondřej Vašíček

Vedúci práce

Ing. Aleš Smrčka Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu