Optimalizační algoritmy inspirované sociálními interakcemi

Optimalizační algoritmy inspirované sociálními interakcemi

Autor práce

Karel Tesař
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Mgr. Roman Neruda, CSc.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci