Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Autor práce

Kellnhofer Petr
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci