Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Autor práce

Kellnhofer Petr
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedúci práce

Kohout Josef

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu