Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Non-rigid transformace pro muskuloskeletální model

Autor práce

Kellnhofer Petr

Vedúci práce

Kohout Josef

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu