Návrh integrace IPv6 do počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně v oblasti směrování

Návrh integrace IPv6 do počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně v oblasti směrování

Autor práce

Tomáš Filip
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Vedoucí práce

Ing. Martin Pokorný, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci