Nahradenie objektovo-orientovaných vzorov autochtónnymi aspektovo-orientovanými vzormi

Nahradenie objektovo-orientovaných vzorov autochtónnymi aspektovo-orientovanými vzormi

Autor práce

Bača Pavol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Vranić Valentino

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci