Monte Carlo Techniques in Planning

Monte Carlo Techniques in Planning

Autor práce

Trunda Otakar
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Bartak Roman

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci