Monitorovanie a riadenie nanopórových sekvenačných behov

Monitorovanie a riadenie nanopórových sekvenačných behov

Autor práce

Mgr. Matej Fedor
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Doc. Mgr. Tomáš Vinař Phd.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci