Leveraging Toolkits in BPM Application Development

Leveraging Toolkits in BPM Application Development

Autor práce

Fibichr Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Pergl Robert

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci