Korespondence v obrazech pro dynamické scény

Korespondence v obrazech pro dynamické scény

Autor práce

Filip Šrajer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci