Konzistencia údajov pri správe podnikových identít

Konzistencia údajov pri správe podnikových identít

Autor práce

Valaliková Katarína
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Semančík Radovan

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci