Koevoluční algoritmy a klasifikace

Koevoluční algoritmy a klasifikace

Autor práce

Martin Hurta
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

dr. Michaela Drahošová

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci