Knihovna pro reportování pádů aplikací pro Android

Knihovna pro reportování pádů aplikací pro Android

Autor práce

Marek Osvald
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc. Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci