Klasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorů

Klasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorů

Autor práce

Jarosch Martin
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Hlosta Martin

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci