Interaktivní vizualizace pro Sketch Engine

Interaktivní vizualizace pro Sketch Engine

Autor práce

Lucia Kocincová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Barbora Kozlíková

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci