Evalvácia strojového prekladu

Evalvácia strojového prekladu

Autor práce

Juraj Ladický

Vedoucí práce

RNDr. Daša Munková, Ph.D.

Ročník

2014

Sdílet tuto práci