Elektronická letecká taška

Elektronická letecká taška

Autor práce

Lukáš Kúšik
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Doc. Ing. Peter Chudý Ph.D. Mba

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci