Dynamické rozvrhování

Dynamické rozvrhování

Autor práce

Marek Vlk
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

prof. RNDr. Roman Bartak, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci