Detekcia lokálnych komunít v komplexných sieťach

Detekcia lokálnych komunít v komplexných sieťach

Autor práce

Martin Gajdičiar
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci