Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Deformace povrchového modelu se zachováním objemu

Autor práce

Kellnhofer Petr
Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí práce

Kohout Josef

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci