Deep Learning for Image Stitching

Deep Learning for Image Stitching

Autor práce

Ing. Petr Šilling
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Michal Španěl Ph.D.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci