Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Autor práce

Ľuboš Spaček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci