Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Autor práce

Ľuboš Spaček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci