Biometric Recognition of 3D Faces

Biometric Recognition of 3D Faces

Autor práce

Mráček Štěpán
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Dvořák Radim

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci