Biometric Recognition of 3D Faces

Biometric Recognition of 3D Faces

Autor práce

Mráček Štěpán

Vedúci práce

Dvořák Radim

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu