Bezpilotné lietajúce systémy v inšpekčnom procese

Bezpilotné lietajúce systémy v inšpekčnom procese

Autor práce

Ing. Tomáš Adam
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. František Babič, PhD.

Ročník

2021

Sdílet tuto práci