Bezpilotné lietajúce systémy v inšpekčnom procese

Bezpilotné lietajúce systémy v inšpekčnom procese

Autor práce

Ing. Tomáš Adam

Vedúci práce

doc. Ing. František Babič, PhD.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu