Bezpečný výpočet náhodnej permutácie viacerými účastníkmi

Bezpečný výpočet náhodnej permutácie viacerými účastníkmi

Autor práce

Jerguš Ján
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Jirásek Jozef

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci