Bezpečnostní zařízení do auta s GPS modulem a možností odesílat data přes mobilní síť

Bezpečnostní zařízení do auta s GPS modulem a možností odesílat data přes mobilní síť

Autor práce

Smolinský Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Dolinay Jan

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci