Bezpečnostní zařízení do auta s GPS modulem a možností odesílat data přes mobilní síť

Bezpečnostní zařízení do auta s GPS modulem a možností odesílat data přes mobilní síť

Autor práce

Smolinský Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedúci práce

Dolinay Jan

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu