Automatický předvýběr potenciálních dezinformací pro pozdější expertní vyhodnocení

Automatický předvýběr potenciálních dezinformací pro pozdější expertní vyhodnocení

Autor práce

Jakub Fedorko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci