Automatická anotácia sémantického opisu scény v obraze s použitím normy MPEG 7

Automatická anotácia sémantického opisu scény v obraze s použitím normy MPEG 7

Autor práce

Martin Geier
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Vanda Benešová, PhD. 

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci