Automatic image-based 3D head modeling

Automatic image-based 3D head modeling

Autor práce

Kán Peter
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedoucí práce

Ferko Andrej

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci