Automatic image-based 3D head modeling

Automatic image-based 3D head modeling

Autor práce

Kán Peter
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci práce

Ferko Andrej

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu