Asymetrický šifrovací algoritmus McEliece

Asymetrický šifrovací algoritmus McEliece

Autor práce

Vojtěch Myslivec
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci