Analýza evolúcie zdrojových textov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Analýza evolúcie zdrojových textov s využitím abstraktných syntaktických stromov

Autor práce

Juraj Kostolanský
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Peter Lacko, PhD.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci