Akcelerace evolučního návrhu obvodů na úrovni tranzistorů na platformě Zynq

Akcelerace evolučního návrhu obvodů na úrovni tranzistorů na platformě Zynq

Autor práce

Vojtěch Mrázek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci