Abstraktívna sumarizácia správ o overovaní faktov pomocou vopred natrénovaného transformera na extraktívnych súhrnoch

Abstraktívna sumarizácia správ o overovaní faktov pomocou vopred natrénovaného transformera na extraktívnych súhrnoch

Autor práce

Peter Vajdečka
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Prof, Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci