Abstrakce dynamických datových struktur s využitím šablon

Abstrakce dynamických datových struktur s využitím šablon

Autor práce

Viktor Malík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci