A Decision Procedure for the WSkS Logic

A Decision Procedure for the WSkS Logic

Autor práce

Tomáš Fiedor
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Ondřej Lengál

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci